Vloer isoleren

Als gevolg van een vochtige kruipruimte is aantasting van voornamelijk houten begane grond vloeren een probleem. Kruipruimte isolatie kan worden toegepast als de houten balken, met name bij de opleggingen volledig doorrotten en of de houten vloeren zijn aangetast door zwam.

Traditioneel gezien worden de aangetaste houten vloeren geheel of gedeeltelijk verwijderd en vervangen. Bij een schuimbeton vloerrenovatie wordt de bestaande vloer geheel verwijderd en afgevoerd. Nadat er voorzieningen voor kabels en leidingen zijn getroffen, en wordt er plastic aangebracht op de vloer van de kruipruimte en tegen de wanden in de bestaande woning. Dan wordt de schuimbeton type 500 aangebracht of Thermo afhankelijk van dikte eventueel vloerverwarming en eco2floor.

Bodemafsluiters worden zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw toegepast. Bij bestaande bouw wordt over het algemeen voor een licht type schuimbeton gekozen met doorgaans een volumieke massa van 600 kg /m3 Hierdoor heeft de bodemafsluiter een behoorlijke isolerende waarde, waardoor de temperatuur in de kruipruimte stijgt en de begane grondvloer minder snel afkoelt. In nieuwbouw situaties wordt over het algemeen een volumieke massa van ca 1200 kg/ m3 gekozen. Bij nieuwbouw is ook een combinatie tussen bodemafsluiter en werkvloer onder de funderingsbalken een veel toegepaste constructie.

Bodemafsluiter bestaande bouw:
Als afdekking van de grondlaag in kruipruimten waardoor het vocht probleem onder de begane grond vloer wordt opgelost. Dikte 50 tot 100 mm. Type 1100 (zwaarder dan water).

Bodemafsluiter Nieuwbouw:
Afscherming vocht en stank vanuit de ondergrond te verlaging van de relatieve vochtigheid in de kruipruimte en daarmee in de woning;
Voor namelijk toegepast voor nieuwbouw projecten dikte vanaf 50 mm. Type 1100.